Емболизация при онкологични заболявания


Избор на емболизация
ползи и възможни усложнения
  1. Най-често срещаната неблагоприятна последица е постемболизационният синдром, който се изразява най-често като умерена по сила болка в дясното подребрие, гадене и повръщане, температура и отпадналост. Всички те са свързани с естеството на процедурата, използваните химиотерапевтици и разпад на тумора. Използваните лечебни схеми преди, по време и след процедурата намаляват тежестта на този постемболизационен синдром.
  2. Внимателният подбор на пациентите подходящи за този вид лечение намалява значимо риска от по-тежки усложнения като чернодробна недостатъчност (най-често преходна), абсцес и др.
  3. Други усложния са свързани с мястото на убождане на артерията от развитието на хематом (кръвонасядане) или кървене ( до  2.5% - артерия на крака).
  4. Алергични реакции към медикаменти и контраст. Важно е да съобщите на лекуващия си лекар за наличието на хранителна или медикаментозна алергия за да се извърши съответната медикаментозна продготовка.
  5. Рискът свързан с рентгеновото лъчение е нисък. Дозата при процедурата е 10-30 mSv.  За сравнение при скенер на таз дозата е от порядъка на 15 mSv.