Емболизация при онкологични заболявания


Избор на емболизация
метод

ТАСЕ се извършва като се вкарва катетър  през артерия на крака (феморалната) и с този катетър се достига до чернодробната артерия. През този катетър се вкарва друг много тънък катетър, с който се цели максимално да се приближи тумора. След това през този микрокатетър се впръсква сместа от химиотерапевтик и емболизиращ материал (доксорубицин и микросфери). Процедурата се извършва в стерилна обстановка и с локална анестезия(упойка). Цялата процедура се извършва под рентгенов контрол. След завършването на емболизацията катетърът се изважда, притиска се дупчицата оставена от катетъра върху артерията на крака и обикновено след 15-20 мин натиск се  поставя пясъчна торбична за 3-4 часа. Ставането от леглото обикновено е на другия ден като дотогава не трябва да се сгъва крака в тазобедрената става. Можете да мокрите мястото на убождането след като минат повече от 48 часа. Обикновено процедурата се повтаря след 4 седмици, но по преценка на лекуващия екип могат да извършат и повече от 2 курса на лечение.През последните години много често при подходяща антомия се използва артерия на ръката, която е по атравматична и не налага ограничение на двигателния режим след края на манипулацията.