Емболизация при онкологични заболявания


Избор на емболизация
Семинари
Семинар МБАЛ „МЕДИКА – РУСЕ” и КОЦ – РУСЕ ЛЕКУВАТ ЗАЕДНО ПАЦИЕНТИ С ЧЕРНОДРОБНИ МЕТАСТАЗИ 23.07.2015
Тема: Чернодробни метастази

Многопрофилна болница за активно лечение „Медика – Русе” и Комплексният онкологичен център в Русе си сътрудничат в лечението на пациенти с чернодробни метастази или първичен карцином. Болните  се лекуват чрез метода емболизация, като интервенциите ще се извършват от доц. Елисавета Вълчева и д-р Кристиян Иванов.

Сътрудничеството между двете лечебни заведения е добър пример за изпълнение на препоръката на министъра на здравеопазването Петър Москов към болниците, за предоставяне на пълно и комплексно лечение на пациентите.

„Методът емболизация на чернодробни метастази е стар. За първи път е използван през 1979 година в Япония и вече се прилага широко по цял свят. У нас все още се прави на единични места. В Русе сме лекували пациенти чрез този метод още преди 3 години в Специализирана кардиологична болница „Медика Кор”. Тогава интервенциите бяха направени под ръководството на чешки радиолог, дошъл специално за манипулациите в Лечебното заведение. Целта ни с доц. Елисавета Вълчева е да направим емболизацията на чернодробни метастази рутинен за прилагане метод в нашата болница, както това вече се случи с емболизацията на простатата и емболизация на матката”, коментира д-р Кристиян Иванов.

Той уточни, че пациентите, на които ще бъде приложен методът за лечение, ще бъдат подбрани съвместно с екип от Комплексния онкологичен центъра. Самите манипулации ще започнат да се извършват до няколко дни.

При емболизацията на чернодробните метастази чрез микрокатетър през артерия се достига до метастазите. Към тях се “изстрелват”микросфери, които са напоени със специфично химиотерапевтично лекарство. Така се постига двоен ефект. От една страна се спира кръвотока към тумора, а от друга, лекарството което е с изключително висока концентрация действа на метастазата на място без да вреди на пациента. Благодарение на медикамента, не се налага последваща химиотерапия, която се понася тежко от пациентите, коментира д-р Кристиян Иванов.

Той подчерта, че ефектът от манипулацията е изключително добър. Методът сам по себе си не отрича хирургичната намеса, напротив. След емболизация, метастазите намаляват по размери и стават подходящи и за оперативна намеса.

„Проследихме състоянието на пациентите близо две години след лечението при нас. При всички имаше намаляване на метастазите, както и видимо подобрение на здравословното им състояние”, допълва д-р Иванов. Той подчерта, че методът спомага за удължаване на живота. При пациенти, с първичен чернодробен карцином, ако той бъде хванат навреме и няма метастази, може да се стигне и до пълно и трайно излекуване.